Bitcoin Kurs

Bitcoin cena: co wpływa na wartość BTC?

Cena bitcoina zależy od wielu czynników, takich jak popyt i podaż rynkowa, nastroje inwestorów, globalne czynniki ekonomiczne, otoczenie regulacyjne, postęp technologiczny oraz bezpieczeństwo.

Popyt i podaż

Popyt i podaż bitcoina zależą od wielu czynników związanych z dynamiką rynkową. Popyt na kryptowaluty może wzrosnąć za sprawą zwiększonego zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, ich adopcji w branży handlu detalicznego oraz poprawy nastrojów społecznych. Z drugiej strony, z uwagi na ograniczenie całkowitej podaży BTC do 21 milionów monet, proces halvingu może znacznie zmniejszyć dostępność nowych kryptowalut wprowadzanych do sieci, co potencjalnie oddziałuje na kurs bitcoin.

Sentyment rynkowy

Zarówno psychologia inwestorów, jak i nastroje rynkowe są ważnymi czynnikami, które wpływają na to, ile kosztuje bitcoin w danym momencie. Wszelkie pozytywne wiadomości, zmiany regulacyjne wspierające adopcję kryptowalut lub duże inwestycje dokonywane przez instytucje zwiększają zaufanie i podnoszą kurs bitcoina. Podobnie każde negatywne wiadomości, takie jak zakaz monety w jakimkolwiek kraju, mogą oddziaływać na bieżącą cenę BTC, kurs wówczas potencjalnie spadnie.

Globalne czynniki ekonomiczne

Czynniki makroekonomiczne, takie jak inflacja i dewaluacja waluty, również mają wpływ na cenę tej kryptowaluty. Niektóre osoby traktują bitcoina jako zabezpieczenie w czasie niepewności gospodarczej na tradycyjnych rynkach finansowych.

Decyzje regulacyjne

Polityka i regulacje rządowe także wpływają na ceny bitcoina. Pozytywne zmiany regulacyjne, takie jak uznanie prawne lub korzystne przepisy, mogą wzbudzić zaufanie i spowodować wzrost kursu bitcoin – cena tej kryptowaluty spadnie, gdy w życie wejdą bardziej rygorystyczne regulacje lub ograniczenia.

BTC kurs: główne wydarzenia, które wpłynęły na cenę monety

Bitcoin od początku swojego powstania zaliczył kilka wzrostów i spadków wartości, które uzależnione były od czynników zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, które spowodowały zmianę ceny BTC.

  • W 2011 roku atak hakerski na Mt. Gox Hack i upadek Silk Road spowodowały spadek ceny bitcoin – kurs kryptowaluty zanurkował z 17,51 USD do 0,01 USD w kilka minut.
  • W 2013 roku kryzys bankowy na Cyprze doprowadził do wzrostu BTC do wysokiego poziomu (ponad 260 USD), a następnie chiński ban na BTC, problemy techniczne i włamania hakerów na wiele giełd doprowadziły do zmniejszenia kursu monety poniżej 50 USD.
  • W 2020 roku pandemia Covid i halving bitcoina przyczyniły się spadku notowań kryptowaluty z ponad 7000 USD do 4000 USD.
  • W 2021 roku rosnąca adopcja wśród podmiotów instytucjonalnych i akceptacja bitcoina jako prawnego środka płatniczego spowodowały wzrost wartości bitcoin – notowania kryptowaluty w marcu podskoczyły do 60 000 USD. Ponadto w 2021 r. Salwador przyjął BTC jako prawny środek płatniczy.
  • W 2022 roku kryzys bankowy i podwyżki stóp procentowych spowodowały wyprzedaż bitcoina na rynku kryptowalut. Halving bitcoina doprowadził zaś do wzrostu jego wartości z około 9000 USD do ponad 28 000 USD w grudniu 2022.
  • Aktualna cena bitcoin dnia 22.05.2023 wynosi 26 876,70 USD.

Co to jest bitcoin i jak działa?

Bitcoin korzysta z tzw. węzłów. BTC, w przeciwieństwie do tradycyjnych walut, nie jest kontrolowany przez żadną stronę trzecią. Zamiast tego opiera się na kryptografii i konsensusie w celu zabezpieczenia transakcji i tworzenia nowych jednostek waluty.

Transakcje są zapisywane w publicznym rejestrze zwanym blockchainem, który pozwala każdemu zweryfikować ważność i własność bitcoina. Dane pogrupowane są w bloki, połączone ze sobą za pomocą kryptograficznych hashów. Każdy z nich zawiera odniesienie do poprzedniego bloku, tworząc łańcuch bloków.

Aby utworzyć nowe bloki, węzły rywalizują w rozwiązywaniu złożonych zagadek matematycznych, zwanych proof-of-work. Pierwszy węzeł, który je rozwiąże, transmituje blok do sieci, a inne węzły go zatwierdzają. Każdy górnik otrzymuje rekompensatę za swoje działania w postaci nowo wybitych bitcoinów i opłat transakcyjnych.

Jak sprawdzić aktualny kurs bitcoin dziś?

Gdy już wiesz, jak działa bitcoin, co to jest i jakie czynniki wpływają na jego kurs, sprawdź, ile kosztuje bitcoin dziś. Jeżeli interesuje cię bitcoin, kurs, wykres cenowy i historia tej kryptowaluty, informacje te znajdziesz na wielu renomowanych stronach internetowych, takich jak CoinGecko czy Coinmarketcap. Dostarczają one informacji na temat ceny bitcoin na żywo. Gdy masz przed sobą wszelkie najważniejsze informacje o bitcoin, wykres monety i wiele innych przydatnych danych, podejmiesz świadome decyzje podczas handlu. W oparciu o nie łatwiej będzie ci przemyśleć i rozstrzygnąć, czy kupić, czy sprzedać bitcoin.

Przeglądaj pozostałe monety