Dokumenty regulacyjne EXMO

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności EXMO Finance LLP (EXMO).

EXMO i jej oddziały (zwane dalej „EXMO”, „my”, „nas” lub „nasz”) zobowiązują się chronić i szanować Twoją prywatność. EXMO wykorzystuje informacje zebrane o Tobie w celu spełnienia zobowiązań prawnych i lepszego zapewnienia serwisu.

Niniejsza Polityka prywatności wraz z Warunkami korzystania i innymi dokumentami wymienionymi w niej określa zasady, na podstawie których zbieramy Dane osobowe przekazywane przez naszych użytkowników.

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem w celu zrozumienia, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników. Korzystając z tej witryny, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.

Zgodnie z Ustawą Wielkiej Brytanii z 1998 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), dane osobowe Użytkownika kontrolowane są przez Exmo Finance LLP (firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod adresem: 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA.) i wszystkie pytania związane z niniejszą polityką, prosimy kierować do Exmo Finance LLP pod adres: (49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA).

1. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje, które możemy zbierać o Użytkowniku:

Przekazywane mam informacje.

Użytkownik może udostępniać nam swoje dane osobowe, wypełniając odpowiedni formularz na www.exmo.com („nasza witryna”) lub telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub w jakikolwiek inny sposób. Informacja ta zawiera dane osobowe podane podczas rejestracji na witrynie, podczas wyszukiwania w witrynie, w momencie składania zleceń, udziału w dyskusjach lub korzystania z innych funkcji do kontaktu w witrynie, podczas udziału w konkursach, promocjach lub ankietach, a także podczas informowania nas o błędach lub problemach z witryną. Dane, które nam powierzają, mogą obejmować imię i nazwisko, identyfikację fotograficzną; adres pocztowy; e-mail; numer telefonu Użytkownika; dane bankowe, w tym numery rachunków; datę urodzenia Użytkownika; i transakcje Użytkownika.

Informacje, które zbieramy o Użytkowniku

Za każdym razem, gdy Użytkownik wchodzi na witrynę, możemy automatycznie zbierać o nim następujące informacje:

 • dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP), używany do połączenia komputera Użytkownika z Internetem, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej Użytkownika, typy i wersje modula przeglądarki, system operacyjny i komputerowy;
 • dane o odwiedzeniu witryny: w tym pełna informacja o ujednoliconym formacie adresowania zasobów (URL), statystyce kliknięć w przejściu/odwiedzeniu/wyjściu z witryny (w tym data i godzina), o produktach, które przeglądał lub szukał Użytkownik, czas reakcji strony, błąd pobierania danych, długość pobytu na niektórych stronach, przewijania i ruchy myszy, kliknięcia, metody stosowane do wyjścia z witryny, a także numery telefonów używane do kontaktu z centrum obsługi klienta;
 • informacje o geolokalizacji. Możemy zbierać informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym z urządzenia w dowolnym czasie pobierania lub korzystania z naszych usług. Możemy wykorzystać te informacje do optymalizacji doświadczenia Użytkownika;
 • informacje otrzymane z innych źródeł: Możemy otrzymywać informacje o Użytkowniku, jeśli korzysta z innej naszej witryny lub innych naszych usług. Ściśle współpracujemy również z innymi organizacjami (np. biznes partnerzy, podwykonawcy usług technicznych a płatniczych oraz usług w zakresie dostaw, sieci reklamowe, dostawcy danych analitycznych i wyszukiwania, agencje kredytowe) i możemy otrzymywać od nich informacje o Użytkowniku.

2. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie zazwyczaj są przechowywane na dysku twardym komputera i pomagają nam odróżnić Użytkownika od innych komputerów. Możemy również korzystać z plików cookie, które są przechowywane w wiadomościach e-mail, aby pomóc nam potwierdzić odbiór przez Użytkownika i odpowiedź. Możemy również korzystać z dostawcy (dostawców) usług, które będą umieszczać pliki cookie na dysku twardym komputera, i otrzymają informacje, które odbieramy, które dają nam informacje o tym, jak nasi użytkownicy i goście poruszają się na naszej stronie internetowej, jakie produkty oglądają i dającą ogólne informacje o operacji.

Informacje zebrane z plików cookie jest używana przez nas w celu oceny skuteczności naszego serwisu, analizy trendów, identyfikacji problemów, które mogą wystąpić u naszych gości podczas uzyskiwania dostępu do naszego serwisu i administratora platformy. Te informacje są potrzebne nam dla poprawy jakości naszego serwisu.

Użytkownik zgadza się, że możemy korzystać z funkcji przeglądarki, znanej jako "cookies" w celach określonych powyżej.

3. W JAKICH CELACH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Przekazywane informacje wykorzystujemy w następujących celach:

 • w celu wykonania zobowiązań wynikających z każdego kontraktu lub umowy zawartej z Użytkownikiem oraz dostarczania żądanych przez Użytkownika informacji, produktów i świadczenia usług;
 • w celu informowania o innych naszych produktach i usługach podobnych do produktów i usług, z których już skorzystał lub o których szukał informacji Użytkownik;
 • w celu informowania Użytkownika lub zezwolenia ograniczonej grupie osób trzecich informować Użytkownika o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkownika. Jeśli jest naszym użytkownikiem, skontaktujemy się z nim za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez e-mail lub poprzez SMS), informując o produktach lub usługach, podobnych do tych, które kupił/z których skorzystał lub o których szukał informacji. Jeśli jest nowym użytkownikiem, w przypadku, gdy pozwalamy osobom trzecim na wykorzystanie danych Użytkownika, my (lub te osoby trzecie) skontaktujemy się z nim przez e-mail lub poprzez SMS tylko w przypadku, jeśli wyraził na to zgodę. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane w tych celach, zaznaczy odpowiednie pole w formularzu ze swoimi danymi osobistymi w naszej witrynie;
 • w celu informowania Użytkownika o zmianach w zakresie świadczenia naszych usług;
 • w celu zapewnienia najbardziej efektywnego przedstawienia Użytkownikowi zawartości naszej witryny i korzystania z niej za pośrednictwem komputera Użytkownika.

Informacje, które zbieramy o Użytkowniku, wykorzystujemy w następujących celach:

 • w celu administrowania witryną oraz dokonania operacji wewnętrznych, w tym poszukiwania a rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, zbierania danych statystycznych i przeprowadzania ankiet;
 • w celu ulepszenia naszej witryny i upewnienia się, że jej zawartość jest przyjazna systemowi operacyjnemu komputera Użytkownika;
 • w celu umożliwienia dostępu do interaktywnych funkcji witryny w przypadku, gdy Użytkownik chce z nich skorzystać;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny;
 • w celu oceny i zrozumienia skuteczności zamieszczonych materiałów promocyjnych oraz dostarczania ważnych informacji promocyjnych Użytkownikowi i innym użytkownikom, jak również w celu przedstawienia Użytkownikowi potrzebnych informacji reklamowych;
 • w celu polecenia Użytkowniku i innym użytkownikom produktów i usług, które mogą jego lub ich zainteresować.

Dane osobowe, które otrzymujemy z różnych źródeł, wykorzystujemy w następujących celach:

Możemy wykorzystywać te informacje wraz z danymi osobowymi, które zostały nam przekazane przez Użytkownika, lub które są przez nas zbierane w celach opisanych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych danych osobowych).

4. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazać dane osobowe Użytkownika do dyspozycji każdemu członkowi naszej grupy biznesowej: spółkom zależnym, firmie macierzystej i podwykonawcom, zgodnie z ustawą Wielkiej Brytanii z 2006 r. o firmach.

We may share your information with selected third parties including:

 • business partners, suppliers and sub-contractors for the performance of any contract we enter into with them or you.
 • advertisers and advertising networks that require the data to select and serve relevant adverts to you and others. We do not disclose information about identifiable individuals to our advertisers, but we may provide them with aggregate information about our users (for example, we may inform them that 500 females aged under 30 have clicked on their advertisement on any given day). We may also use such aggregate information to help advertisers reach the kind of audience they want to target (for example, women in SW1). We may make use of the personal data we have collected from you to enable us to comply with our advertisers' wishes by displaying their advertisement to that target audience.
 • analytics and search engine providers that assist us in the improvement and optimisation of our site.

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, spośród których są:

 • partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, w celu wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu lub umowy zawartej z nimi lub z Użytkownikiem;
 • reklamodawcy i sieci reklamowe, którzy proszą o określone dane w celu dostarczania Użytkownikowi i innym użytkownikom ważnych informacji promocyjnych. Nie ujawniamy tożsamości naszych użytkowników, udostępniamy wyłącznie zagregowane informacje (na przykład, możemy powiedzieć, że 500 kobiet w wieku do 30 lat zrobili kliknięcie na danym ogłoszeniu reklamowym w danym dniu). Możemy również korzystać z zagregowanych informacji w celu pomocy reklamodawcom dotrzeć do określonej grupy docelowej (na przykład, kobiety mieszkające w danym obszarze). Możemy także wykorzystywać zbierane o użytkownikach informacje w celu zaspokojenia żądań reklamodawcy i wyświetlania materiałów promocyjnych określonej grupie docelowej.
 • dostawcy danych analitycznych i wyszukiwania, które pomagają nam udoskonalić i zoptymalizować działanie naszej witryny.

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w następujących przypadkach:

 • gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek działalność gospodarczą lub aktywa. Dane osobowe użytkowników mogą być ujawniane potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy;
 • gdy firma Exmo lub wszystkie jej aktywa są wykupowane przez osobę trzecią, dane osobowe użytkowników będą przekazane jako jeden z aktywów;
 • gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkowników zgodnie z prawem lub zmuszeni zmusić użytkowników do przestrzegania warunków zawartych z nami umów; w przypadku konieczności zapewnienia ochrony własnych praw, swojego majątku, zapewnienia bezpieczeństwa Exmo, naszych użytkowników itp. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia prawdopodobieństwa niespłacania pożyczek w terminie.

5. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności danych osobowych Użytkownika i ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Tylko upoważniony personel EXMO ma dostęp do danych osobowych Użytkownika, i ci pracownicy są zobowiązani traktować te informacje jako poufne. Obowiązujące środki bezpieczeństwa będą od czasu do czasu modyfikowane zgodnie z nowymi przyjętymi przepisami prawnymi i innowacjami technicznymi.

Informacje, które zbieramy o Użytkowniku, mogą być przekierowane do przechowywania poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Informacje o Użytkowniku mogą być przetwarzane przez naszych pracowników lub pracowników firm-dostawców usług znajdujących się poza EOG. Tacy pracownicy, między innymi, mogą obsługiwać żądania Użytkownika, dane płatnicze i zapewniać wsparcie techniczne. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych. Z kolei, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych Użytkownika z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Niestety, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci Internet nie może być w stu procentach bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczny proces przesyłania danych osobowych do witryny. W związku z tym Użytkownik ponosi samodzielną odpowiedzialność za ewentualne błędy przy przesyłaniu danych do witryny. Po otrzymaniu danych osobowych Użytkownika zobowiązujemy się zastosować wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do zabronienia wykorzystywania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Przed tym jak poprosić o dane osobowe, zwykle informujemy o tym, że zamierzamy wykorzystywać dane Użytkownika lub ujawniać ich osobom trzecim w celach reklamowych. Użytkownik może skorzystać z prawa na zakaz przetwarzania swoich danych osobowych w celach promocyjnych, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu. Użytkownik może również skorzystać z tego prawa w każdej chwili poprzez kontakt z nami. Nasza witryna może zawierać aktywne odnośniki z/do witryn organizacji partnerskich, reklamodawców i firm afiliowanych. Gdy Użytkownik klika któreś z aktywnych linków, prosimy zwrócić uwagę na to, że inne witryny posiadają własne Polityki prywatności, i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zasady. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności tych witryn przed przekazywaniem im swojich danych osobowych.

7. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Brytyjska ustawa o ochronie danych daje Użytkownikowi prawo do uzyskania dostępu do jego przechowywanych danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu zgodnie z Prawem. Wykonanie każdego wniosku o udostępnienie przechowywanych danych osobowych Użytkownika może podlegać podatkowi w wysokości £10, które przeznaczone są do pokrycia naszych wydatków związanych z udzieleniem posiadanych przez nas informacji o Użytkowniku.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tylko do momentu, gdy będzie to konieczne dla nas, z uwzględnieniem celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności i naszych własnych wymaganiach prawnych i regulacyjnych. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami w zakresie ewidencji danych będziemy przechowywać informacje na temat konta i wszystkie dane osobowe przez nie mniej pięciu lat od momentu ich zamknięcia przez Użytkownika.

9. WPROWADZANIE ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej witrynie lub wysyłane w komunikacie na adres e-mail Użytkownika. Zalecamy okresowe przeglądanie naszej Polityki prywatności w przypadku dokonywania w niej jakichkolwiek zmian.