Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności EXMO Finance LLP (Exmo). Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres: Selachii LLP, 131c Kensington Church Street, Londyn, W8 7LP.

Exmo („my”) zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa prywatności i danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności, wraz z innymi dokumentami określającymi zasady korzystania z witryny, wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe zbierane o naszych użytkownikach, a dane osobowe przekazywane przez naszych użytkowników samodzielnie. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem w celu zrozumienia, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników. Korzystając z tej witryny, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.
Zgodnie z Ustawą Wielkiej Brytanii z 1998 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), dane osobowe Użytkownika kontrolowane są przez Exmo Finance LLP, firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod adresem: 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA.

Informacje, które możemy zbierać o Użytkowniku

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje:

- Przekazywane mam informacje. Użytkownik może udostępniać nam swoje dane osobowe, wypełniając odpowiedni formularz na www.exmo.com („nasza witryna”) lub telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub w jakikolwiek inny sposób. Informacja ta zawiera dane osobowe podane podczas rejestracji na witrynie, podczas wyszukiwania w witrynie, w momencie składania zleceń, udziału w dyskusjach lub korzystania z innych funkcji do kontaktu w witrynie, podczas udziału w konkursach, promocjach lub ankietach, a także podczas informowania nas o błędach lub problemach z witryną. Dane, które nam powierzają, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu Użytkownika.

- Informacje, które zbieramy o Użytkowniku. Za każdym razem, gdy Użytkownik wchodzi na witrynę, możemy automatycznie zbierać o nim następujące informacje:

- Dane techniczne: adres IP, nazwa użytkownika, typ przeglądarki, strefa czasowa Użytkownika, wtyczki i wersje przeglądarki, system operacyjny i komputerowy;

- Dane o odwiedzeniu: pełna informacja o ujednoliconym formacie adresowania zasobów (URL), statystyka kliknięć w przejściu/odwiedzeniu/wyjściu z witryny (w tym data i godzina), produkty, które przeglądał lub szukał Użytkownik, czas reakcji strony, błąd pobierania danych, długość pobytu na niektórych stronach, przewijania i ruchy myszy, kliknięcia, metody stosowane do wyjścia z witryny, a także numery telefonów używane do kontaktu z centrum obsługi klienta.

- Informacje otrzymane z innych źródeł: możemy otrzymywać informacje o Użytkowniku, jeśli korzysta z innej naszej witryny lub innych naszych usług. Ściśle współpracujemy również z innymi organizacjami (np. biznes partnerzy, podwykonawcy usług technicznych a płatniczych oraz usług w zakresie dostaw, sieci reklamowe, dostawcy danych analitycznych i wyszukiwania, agencje kredytowe) i możemy otrzymywać od nich informacje o Użytkowniku.

Pliki Cookies

Nasza witryna korzysta z plików „cookies” w celu odróżnienia Użytkownika od innych użytkowników. Pliki „cookies” sprawiają, że korzystanie z witryny jest bardziej przyjazne użytkownikowi, a także pomagają nam ją ulepszać.

W jakich celach wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika

Przekazywane informacje wykorzystujemy w następujących celach:

- W celu wykonania zobowiązań wynikających z każdego kontraktu lub umowy zawartej z Użytkownikiem oraz dostarczania żądanych przez Użytkownika informacji, produktów i świadczenia usług;

- W celu informowania o innych naszych produktach i usługach podobnych do produktów i usług, z których już skorzystał lub o których szukał informacji Użytkownik;

- Do tego, aby informować lub pozwolić ograniczonej grupie osób trzecich informować Użytkownika o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkownika. Jeśli jest naszym użytkownikiem, skontaktujemy się z nim przez e-mail lub poprzez SMS, informując o produktach lub usługach, podobnych do tych, które kupił/z których skorzystał lub o których szukał informacji. Jeśli jest nowym użytkownikiem, w przypadku, gdy pozwalamy osobom trzecim na wykorzystanie danych Użytkownika, my (lub te osoby trzecie) skontaktujemy się z nim przez e-mail lub poprzez SMS tylko w przypadku, jeśli wyraził na to zgodę. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane w tych celach, zaznaczy odpowiednie pole w formularzu ze swoimi danymi osobistymi w naszej witrynie;

- W celu informowania Użytkownika o zmianach w zakresie świadczenia naszych usług;

- Aby upewnić się, że zawartość witryny jest maksymalnie przyjazna Użytkownikowi i systemowi operacyjnemu jego urządzenia.

Informacje, które zbieramy o Użytkowniku, wykorzystujemy w następujących celach:

- W celu administrowania witryną oraz dokonania operacji wewnętrznych, w tym poszukiwania a rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, zbierania danych statystycznych i przeprowadzania ankiet;

- W celu ulepszenia naszej witryny i upewnienia się, że jej zawartość jest przyjazna systemowi operacyjnemu urządzenia Użytkownika;

- Aby umożliwić dostęp do interaktywnych funkcji witryny w przypadku, gdy Użytkownik chce z nich skorzystać;

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny;

- Do oceny skuteczności zamieszczonych materiałów promocyjnych oraz dostarczania ważnych informacji promocyjnych;

- Do zalecenia dla Użytkownika i innych użytkowników produktów i usług, które mogą jego lub ich zainteresować;

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł:

Możemy wykorzystywać te informacje wraz z danymi osobowymi, które zostały nam przekazane, lub które są przez nas zbierane w celach opisanych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych danych osobowych).

Ujawnienie danych osobowych

Możemy przekazać dane osobowe Użytkownika do dyspozycji każdemu członkowi naszej grupy biznesowej: spółkom zależnym, firmie macierzystej i podwykonawcom, zgodnie z ustawą Wielkiej Brytanii z 2006 r o firmach.

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, spośród których:

- Biznes-partnerzy, dostawcy i podwykonawcy (w celu wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu lub umowy zawartej z nimi lub z Użytkownikiem);

- Reklamodawcy i sieci reklamowe, którzy proszą o określone dane w celu dostarczania Użytkownikowi i innym użytkownikom ważnych informacji promocyjnych. Nie ujawniamy tożsamości naszych użytkowników, udostępniamy wyłącznie zagregowane informacje (na przykład, możemy powiedzieć, że 500 kobiet w wieku do 30 lat zrobili kliknięcie na danym ogłoszeniu reklamowym w danym dniu). Możemy również korzystać z zagregowanych informacji w celu pomocy reklamodawcom dotrzeć do określonej grupy docelowej (na przykład, kobiety mieszkające w danym obszarze). Możemy także wykorzystywać zbierane o użytkownikach informacje w celu zaspokojenia żądań reklamodawcy i wyświetlania materiałów promocyjnych określonej grupie docelowej.

- Dostawcy danych analitycznych i wyszukiwania, które pomagają nam udoskonalić i zoptymalizować działanie naszej witryny.

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w następujących przypadkach:

- Gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek działalność gospodarczą lub aktywa (dane osobowe użytkowników mogą być ujawniane potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy);

- Gdy firma Exmo lub wszystkie jej aktywa są wykupowani przez osobę trzecią (dane osobowe użytkowników będą przekazane jako jeden z aktywów);

- Gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkowników zgodnie z prawem lub zmuszeni zmusić użytkowników do przestrzegania warunków zawartych z nami umów; w przypadku konieczności zapewnienia ochrony własnych praw, swojego majątku, zapewnienia bezpieczeństwa Exmo, naszych użytkowników itp. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia prawdopodobieństwa niespłacania pożyczek w terminie.

Gdzie przechowujemy dane osobowe Użytkownika

Informacje, które zbieramy o Użytkowniku, mogą być przekierowane do przechowywania poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Informacje o Użytkowniku mogą być przetwarzane przez naszych pracowników lub pracowników firm-dostawców usług znajdujących się poza EOG. Tacy pracownicy, między innymi, mogą obsługiwać żądania Użytkownika, dane płatnicze i zapewniać wsparcie techniczne. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych. Z kolei, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych Użytkownika z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Niestety, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci Internet nie może być w stu procentach bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczny proces przesyłania danych osobowych do witryny. W związku z tym Użytkownik ponosi samodzielną odpowiedzialność za ewentualne błędy przy przesyłaniu danych do witryny. Po otrzymaniu danych osobowych Użytkownika zobowiązujemy się zastosować wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do zabronienia wykorzystywania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Przed tym jak poprosić o dane osobowe, zwykle informujemy o tym, że zamierzamy wykorzystywać dane Użytkownika lub ujawniać ich osobom trzecim w celach reklamowych. Użytkownik może skorzystać z prawa na zakaz przetwarzania swoich danych osobowych w celach promocyjnych, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu. Użytkownik może również skorzystać z tego prawa w każdej chwili poprzez kontakt z nami.

Nasza witryna może zawierać aktywne odnośniki z/do witryn organizacji partnerskich, reklamodawców i firm afiliowanych. Gdy Użytkownik klika któreś z aktywnych linków, prosimy zwrócić uwagę na to, że inne witryny posiadają własne Polityki prywatności, i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zasady. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności tych witryn przed przekazywaniem im swojich danych osobowych.

Dostęp do informacji

Brytyjska ustawa o ochronie danych daje Użytkownikowi prawo do uzyskania dostępu do jego przechowywanych danych osobowych. Wykonanie każdego wniosku o udostępnienie przechowywanych danych osobowych Użytkownika może podlegać podatkowi w wysokości £10.

WPROWADZANIE ZMIAN W POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej witrynie lub wysyłane w komunikacie na adres e-mail Użytkownika. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności w przypadku dokonywania w niej jakichkolwiek zmian.