Dokumenty regulacyjne EXMO

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności EXMO Finance LLP (EXMO).

EXMO i jej podmioty stowarzyszone (zwane dalej "EXMO", "my", "nas" lub "nasz") zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. EXMO wykorzystuje informacje zebrane o Tobie w celu spełnienia swoich zobowiązań umownych i poprawy obsługi klienta.

Niniejsza Polityka wraz z Warunkami korzystania i innymi dokumentami, do których się odwołuje, określa zasady i przepisy, na których podstawie gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Prosimy uważnie zapoznać się z tym dokumentem, aby zrozumieć naszą pozycję i politykę w stosunku do Twoich danych osobowych oraz to, w jaki sposób będziemy z nich korzystać.

Zgodnie z Ustawą Wielkiej Brytanii z 1998 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), dane osobowe Użytkownika kontrolowane są przez Exmo Finance LLP (spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii: 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA.) i wszystkie pytania związane z niniejszą polityką, prosimy kierować do Exmo Finance LLP pod adres: (49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA).

Exmo Finance LLP został zarejestrowany jako administrator danych osobowych w Biurze Komisarza ds. Informacji pod numerem rejestracyjnym ZA337367. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do następującego linku: https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZA337367.

1. CO ZBIERAMY O UŻYTKOWNIKU

Informacje o Użytkowniku, które możemy zbierać i przetwarzać:

Informacje przekazywane nam przez Użytkownika.

Możesz udostępniać nam informacje o sobie w drodze wypełniania odpowiednich formularzy na Stronie lub telefonicznie, za pośrednictwem e-maila, w trakcie prowadzenia wideokonferencji lub w jakikolwiek inny sposób. Informacja ta zawiera dane osobowe podane podczas rejestracji na Stronie, podczas dokonania subskrypcji serwisu, podczas założenia konta i weryfikacji tożsamości posiadacza konta lub osób posiadających prawo do dysponowania tym kontem, a także używanych przez nich narzędzi płatniczych, podczas poszukiwania produktu, korzystania z każdej usługi oferowanej przez naszą Stronę, w momencie składania zleceń na naszej Stronie, udziału w dyskusjach lub korzystania z innych funkcji do kontaktu w witrynie, podczas udziału w konkursach, promocjach lub ankietach, a także podczas informowania nas o błędach lub problemach z witryną. Na przykład, dane, które nam udostępniacie mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, identyfikację fotograficzną; Twoje nagrania, Twój adres zamieszkania; Twoje obywatelstwo, Twój status rezydenta do celów podatkowych, Twój numer telefonu; adres e-mail; Twoje loginy i nickname, Twoje dane bankowe, w tym numery kont i dane narzędzi płatniczych; Twoją datę urodzenia; Twoje wykształcenie; Twoje doświadczenie miejsce pracy, źródła dochodów i ich wysokość; informacje według stanu Twoich kont otwartych w bankach lub systemach płatności.

Informacje, które zbieramy o Użytkowniku.

Za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę i korzysta z naszych usług, możemy zbierać o nim (w tym także w trybie automatycznym), na przykład, następujące informacje:

 • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP), używany do połączenia komputera Użytkownika z Internetem, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej Użytkownika, typy i wersje modula przeglądarki, system operacyjny i komputerowy;
 • dane o odwiedzeniu witryny: w tym pełna informacja o ujednoliconym formacie adresowania zasobów (URL), statystyce kliknięć w przejściu/odwiedzeniu/wyjściu z witryny (w tym data i godzina), o produktach, które przeglądał lub szukał Użytkownik, czas reakcji strony, błąd pobierania danych, długość pobytu na niektórych stronach, przewijania i ruchy myszy, kliknięcia, metody stosowane do wyjścia z witryny, a także numery telefonów używane do kontaktu z centrum obsługi klienta;
 • informacje o geolokalizacji. Możemy zbierać informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym z urządzenia w dowolnym czasie pobierania lub korzystania z naszych usług. Możemy wykorzystać te informacje do optymalizacji doświadczenia Użytkownika;
 • informacje finansowe i informacje na temat korzystania z usług i możliwości, które oferuje nasza Strona internetowa, w tym informacje na temat przeprowadzanych transakcji i ich uczestnikach, w tym dotyczące transakcji marginalnych, informacje o stanie i (krypto)walucie kont i ruchu środków na nim, naliczonej prowizji, informacje na temat wpłacenia i wypłacenia środków z kont otwartych u nas.

Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł.

Możemy otrzymywać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z dowolnej innej strony lub z innych naszych serwisów. Współpracujemy również z osobami trzecimi (w tym naszymi partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie udzielania usług technicznych, płatniczych, usług wsparcia, siećmi reklamowymi, dostawcami danych analitycznych i wyszukiwania informacji agencjami kredytowymi) i możemy otrzymywać od nich informacje o Tobie.

2. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie zazwyczaj są przechowywane na dysku twardym komputera i pomagają nam odróżnić Użytkownika od innych komputerów. Możemy również korzystać z plików cookie, które są przechowywane w wiadomościach e-mail, aby pomóc nam potwierdzić odbiór przez Użytkownika i odpowiedź. Możemy również korzystać z dostawcy (dostawców) usług, które będą umieszczać pliki cookie na dysku twardym komputera, i otrzymają informacje, które odbieramy, które dają nam informacje o tym, jak nasi użytkownicy i goście poruszają się na naszej stronie internetowej, jakie produkty oglądają i dającą ogólne informacje o operacji.

Informacje zebrane z plików cookie jest używana przez nas w celu oceny skuteczności naszego serwisu, analizy trendów, identyfikacji problemów, które mogą wystąpić u naszych gości podczas uzyskiwania dostępu do naszego serwisu i administratora platformy. Te informacje są potrzebne nam dla poprawy jakości naszego serwisu.

Użytkownik zgadza się, że możemy korzystać z funkcji przeglądarki, znanej jako "cookies" w celach określonych powyżej.

3. W JAKICH CELACH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Będziemy korzystać z danych osobowych Użytkownika w następujących celach:

 • w celu wykonania zobowiązań wynikających z każdej umowy zawartej z Tobą oraz w celu dostarczania Ci żądanych przez Ciebie informacji, produktów i usług;
 • w celu weryfikacji i uwierzytelniania tożsamości użytkowników otwierających i dysponujących kontami w celu zapobiegania oszustwom i innym działaniom niezgodnym z prawem;
 • w celu przestrzegania przepisów prawa w części legalizacji (prania) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia; w celu informowania Was o naszych produktach i usługach, podobnych do tych produktów i usług, które już kupiliście lub o których szukaliście informacji;
 • w celu udzielenia przez nas lub określonych przez Ciebie osób trzecich informacji o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli jesteś już naszym klientem, a my skontaktujemy się z Tobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub poprzez SMS), aby poinformować Cię na temat produktów lub usług podobnych do tych, które były przedmiotem wcześniejszej sprzedaży lub negocjacji w sprawie ich sprzedaży. Jeśli jesteś nowym klientem, a ponieważ pozwalamy określonym stronom trzecim na wykorzystanie Twoich danych, możemy (lub one) skontaktować się z Tobą tylko drogą elektroniczną i tylko pod warunkiem Twojej zgody. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób lub przekazywali osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, w którym gromadzone są Twoje dane;
 • w celu informowaniu o zmianach związanych z naszymi serwisami;
 • w celu zapewnienia najbardziej efektywnego prezentowania zawartości naszej witryny i korzystania z niego za pomocą Twojego komputera;
 • do administrowania naszej strony internetowej i do przeprowadzenia operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, badań, zbierania danych statystycznych i w celu przeprowadzenia badań ankietowych;
 • w celu ulepszenia naszej strony internetowej i aby upewnić się, że nasze treści są najbardziej wygodne dla systemu operacyjnego Twojego komputera;
 • w celu zapewnienia Ci dostępu do funkcji interaktywnych serwisu w przypadku, gdybyś chciał z nich skorzystać;
 • do bezpieczeństwa naszej witryny, naszych usług, a także Twoich kont;
 • do oceny i zrozumienia skuteczności materiałów reklamowych, które oferujemy Ci i innym użytkownikom, a także do świadczenia żądanych informacji promocyjnych;
 • w celu udzielenia wsparcia, reagowania i rozwiązywania Twoich skarg i pytań związanych z korzystaniem z naszych usług i możliwości naszej witryny.

4. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazać dane osobowe Użytkownika do dyspozycji każdemu członkowi naszej grupy biznesowej: spółkom zależnym, firmie macierzystej i podwykonawcom, zgodnie z ustawą Wielkiej Brytanii z 2006 r. o firmach.

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, spośród których są:

 • partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, w celu wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu lub umowy zawartej z nimi lub z Użytkownikiem;
 • reklamodawcy i sieci reklamowe, którzy proszą o określone dane w celu dostarczania Użytkownikowi i innym użytkownikom ważnych informacji promocyjnych. Nie ujawniamy tożsamości naszych użytkowników, udostępniamy wyłącznie zagregowane informacje (na przykład, możemy powiedzieć, że 500 kobiet w wieku do 30 lat zrobili kliknięcie na danym ogłoszeniu reklamowym w danym dniu). Możemy również korzystać z zagregowanych informacji w celu pomocy reklamodawcom dotrzeć do określonej grupy docelowej (na przykład, kobiety mieszkające w danym obszarze). Możemy także wykorzystywać zbierane o użytkownikach informacje w celu zaspokojenia żądań reklamodawcy i wyświetlania materiałów promocyjnych określonej grupie docelowej;
 • dostawcy danych analitycznych i wyszukiwania, które pomagają nam udoskonalić i zoptymalizować działanie naszej witryny.

Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:

 • gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek działalność gospodarczą lub aktywa. Dane osobowe użytkowników mogą być ujawniane potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy;
 • gdy EXMO lub wszystkie jej aktywa są wykupowane przez osobę trzecią, dane osobowe użytkowników będą przekazane jako jeden z aktywów;
 • gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkowników zgodnie z prawem czy podczas wykonywania orzeczeń sądów właściwych lub jesteśmy zmuszeni zmusić użytkowników użytkowników do przestrzegania warunków zawartych z nami umów; w przypadku konieczności zapewnienia ochrony praw własnych, swojego majątku, zapewnienia bezpieczeństwa EXMO, naszych użytkowników itp. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia prawdopodobieństwa niespłacania zobowiązań przez kredytobiorców podczas dokonania transakcji marginalnych.

5. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności danych osobowych Użytkownika i ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Tylko upoważniony personel EXMO ma dostęp do danych osobowych Użytkownika, i ci pracownicy są zobowiązani traktować te informacje jako poufne. Obowiązujące środki bezpieczeństwa będą od czasu do czasu modyfikowane zgodnie z nowymi przyjętymi przepisami prawnymi i innowacjami technicznymi.

Informacje, które otrzymujemy od Ciebie, mogą być przekierowane do przechowywania poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Informacje o Tobie mogą być przetwarzane przez naszych pracowników lub pracowników firm-dostawców usług znajdujących się poza EOG. Podczas przechowywania lub innego przetwarzania informacji przez takie osoby trzecie znajdujące się poza EOG gwarantujemy że powiadomimy takie osoby trzecie na temat naszych zobowiązań według niniejszej Polityki prywatności i nawiążemy z nimi relacje, które je odciążą, w stosunku do Twoich danych osobowych, nie mniej surowo niż niniejsza Polityka prywatności obowiązuje nas. Tacy pracownicy, między innymi, mogą obsługiwać Twoje żądania, dane płatnicze i zapewniać wsparcie techniczne. Udostępniając nam swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Z kolei, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych Użytkownika z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Niestety, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci Internet nie może być w stu procentach bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczny proces przesyłania danych osobowych do witryny. W związku z tym Użytkownik ponosi samodzielną odpowiedzialność za ewentualne błędy przy przesyłaniu danych do witryny. Po otrzymaniu danych osobowych Użytkownika zobowiązujemy się zastosować wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

6. UZASADNIENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy uzasadnione podstawy do tego przetwarzania. Podstawy prawne obejmują zgodę (w tych przypadkach, kiedy wyrażasz ją), kontrakt (w tych przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania warunków umów pomiędzy Użytkownikiem a EXMO), wykonanie wymaganych przez prawo zobowiązań (w tych przypadkach gdy EXMO jest zobowiązana do żądania/uzyskania i przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, np. prawa związanego z legalizacją (praniem) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji broni masowego rażenia) i interes prawny (na przykład, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony Ciebie lub nas przed pewnymi zagrożeniami (oszustwa, bezpieczeństwo, itp.), zgodności z przepisami obowiązującego prawa, odpowiedniego poziomu prowadzenia naszej działalności gospodarczej (jakość świadczonych usług, identyfikacja potrzeb, przygotowanie sprawozdań), zawarcia i wykonania transakcji korporacyjnych (sprzedaż udziałów / akcji, połączenia, przejęcia) i inne).

W tych przypadkach, gdy podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, masz prawo ją odwołać w każdej chwili.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Kontaktując się z nami możesz zrealizować następujące swoje prawa:

 • prawo do usunięcia swoich danych (wszystkich lub części);
 • prawo do zmiany lub korekty swoich danych, w szczególności wtedy, gdy są nieprawidłowe;
 • prawo odwołać lub ograniczyć przetwarzanie Twoich danych;
 • prawo dostępu do swoich danych i/lub kopii swoich danych, które podałeś Exmo w formacie odczytu maszynowego.

Również masz prawo do zabronienia wykorzystywania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Przed tym jak poprosić o dane osobowe, zwykle informujemy o tym, że zamierzamy wykorzystywać dane Użytkownika lub ujawniać ich osobom trzecim w celach reklamowych. Użytkownik może skorzystać z prawa na zakaz przetwarzania swoich danych osobowych w celach promocyjnych, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu. Użytkownik może również skorzystać z tego prawa w każdej chwili poprzez kontakt z nami.

Prosimy zwrócić uwagę, że realizacja niektórych Twoich praw, w zależności od sytuacji, może ograniczyć, utrudnić lub całkowicie wykluczyć możliwość dalszej współpracy.

Nasza witryna może zawierać aktywne odnośniki z/do witryn organizacji partnerskich, reklamodawców i firm afiliowanych. Gdy Użytkownik klika któreś z aktywnych linków, prosimy zwrócić uwagę na to, że inne witryny posiadają własne Polityki prywatności, i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zasady. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn przed przekazywaniem im swoich danych osobowych.

8. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Brytyjska ustawa o ochronie danych daje Użytkownikowi prawo do uzyskania dostępu do jego przechowywanych danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu zgodnie z Prawem. Wykonanie każdego wniosku o udostępnienie przechowywanych danych osobowych Użytkownika może podlegać podatkowi w wysokości £10, które przeznaczone są do pokrycia naszych wydatków związanych z udzieleniem posiadanych przez nas informacji o Użytkowniku.

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tylko do momentu, gdy będzie to konieczne dla nas, z uwzględnieniem celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności i naszych własnych wymaganiach prawnych i regulacyjnych. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami w zakresie ewidencji danych będziemy przechowywać informacje na temat konta i wszystkie dane osobowe przez nie mniej pięciu lat od momentu ich zamknięcia przez Użytkownika.

Możemy prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub przechowywania ich przez dłuższy okres, jeśli będą one przedmiotem wniosku oficjalnego lub obowiązku prawnego, dochodzenia organów państwowych lub dochodzenia ewentualnych naruszeń naszych warunków lub zasad, a także w innych przypadkach, aby zapobiec ewentualnej szkodzie na podstawie naszych uzasadnionych względów.

10. WPROWADZANIE ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej witrynie lub wysyłane w komunikacie na adres e-mail Użytkownika. Zalecamy okresowe przeglądanie naszej Polityki prywatności, aby zapoznać się ze zmianami w naszej Polityce prywatności.