AML

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę, którą przestrzega EXMO Finance LLP (EXMO) w zakresie przeciwdziałania legalizacji (prania) z dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (AML). Wszelkie pytania związane z niniejszą polityką prosimy kierować na adres: Selachii LLP, 131c Kensington Church Street, London, W8 7LP.
 2. Celem niniejszej Polityki jest realizacja odpowiednich przepisów i aktów prawnych, a także wykazanie, że EXMO odnosi się poważnie do jakichkolwiek prób wykorzystać swój serwis do celów niezgodnych z prawem.
 3. Pranie pieniędzy to proces, kiedy środki pochodzące z nielegalnych źródeł są wprowadzane w legalny obrót. EXMO nie toleruje precedensów, gdy któryś z klientów będzie korzystać z dostarczonego mu serwisu do podobnych celów.
 4. W przypadku, gdy eksperci EXMO będą mieli podejrzenie, że któryś z klientów korzysta z dostarczonego mu serwisu do prania nielegalnych środków, firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, a także wszystkie znajdujące się na nim środki do zakończenia kontroli wewnętrznej. EXMO zastrzega sobie również prawo do przekazania tych informacji do policji lub do innego organu kontroli bez wiedzy użytkownika.
 5. Zgodnie z obowiązującymi normami działalności praktycznej przez kierownictwo EXMO zostały podjęte następujące działania:
  1. Zatwierdzono na stanowisku pracownika ds dostarczania raportów na temat podejrzanej działalności związanej z praniem brudnych pieniędzy;
  2. Ustanowiono podejście oparte na ryzyku do oceny i zarządzania ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej, związanym z praniem pieniędzy;
  3. Wdrożono i zastosowano w praktyce rozsądne podejście do klientów, oparte na ryzyku, jest identyfikowana tożsamość, a także sprawdzane adresy użytkowników zgodnie z zasadami systemu „Poznaj swojego klienta” (KYC), przewidujące dodatkowe szczegółowe kontrole „podejrzanych” kontrahentów, których EXMO określa według własnego uznania.
  4. Wdrożono i zastosowano systemy i metody oparte na ryzyku w celu stałego monitorowania bieżącej aktywności klienta;
  5. Przestrzegano specjalnej procedury wykrywania i informowania o podejrzanych działaniach.
 6. EXMO może zablokować konto każdego użytkownika w przypadku, jeśli on/ona będzie podejrzewany/na w podejrzanych działaniach, które mogą być związane z praniem pieniędzy.
 7. W ramach niniejszej Polityki (AML) każdy klient, który decyduje się na skorzystanie z naszego serwisu, także wyraża zgodę dostarczyć nam dokumenty potwierdzające tożsamość, wśród których:
  1. Kopia dowodu osobistego;
  2. Kopia dowodu opłaty za media;
  3. Świadectwo o stabilnej sytuacji finansowej, wydane przez bank lub księgowego.
 8. W przypadku, gdy zostało zażądano kopię któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, przed wysłaniem jej jest konieczne zaświadczenie u prawnika lub notariusza, umieszczając na niej pieczęć odpowiedniej kancelarii adwokackiej lub notarialnej.
 9. Kopie dokumentów muszą być kolorowe i wysokiej rozdzielczości. Zastrzegamy sobie prawo do nierozpatrywania dokumentów, które nie spełniają powyższych wymagań.
 10. Zgodnie z obowiązującymi normami praktycznej działalności w zakresie walki z praniem pieniędzy, zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili zażądać od klienta dodatkowych dokumentów lub wszelkie inne informacje niezbędne do identyfikacji.